grafický design: Anna Jiskrová

“Posledním Evropanem, o němž se tradovalo, že přečetl všechny ve své době dostupné knihy, byl myslitel Erasmus Rotterdamský (1466–1536).” – Nicholas Mirzoeff, Jak vidět svět (2018)

 

Výstava Chyceni slovy přináší možná řešení, kam se uchýlit v době informační exploze a kde hledat úkryt. Oslovení umělci a umělkyně vytvořili*y pro výstavu díla, která osobitým způsobem nahlíží na literaturu a příběhy. Všichni jsme se s literaturou, jakožto obsahovým médiem setkali, ať už tomu bylo ve škole nebo v našem volném čase. Pro některé z nás dokonce literatura představuje možnost úniku: od žité skutečnosti do světa fantazie a příběhů, zkrátka do jiné reality poskytující kýžené útočiště. Výstava skrze vystavená média (objekty, malby, videa) ukazuje návštěvníkům možnosti, kterými se lze do tohoto světa vydat. Vybraní autoři a autorky reprezentují generaci, která vyrostla v době, kdy nové technologie ještě zásadním způsobem neovlivňovaly lidské životy, zároveň jsou však zvyklí s novými technologiemi žít a pracovat. Ve výstavě je možné najít tři roviny, jimiž jsou díla inspirována: první rovinu představují konkrétní tituly i literární žánry, druhou jsou osobní příběhy autorova či autorčina života, které se s literaturou pojí a třetí rovinou je samotná tvorba příběhu, předávaná uměleckým dílem.

 

kurátoři: Aneta Kapráľová, Jan Kieweg, Dominik Kobeda, Miriam Kulmová, Karolína Lapešová, Rebeka Pojarová, Kristýna Revajová, Josefína Švehlová

supervize: Michal Koleček, Barbora Hájková

 

Výstava je výsledkem spolupráce Domu umění v Ústí nad Labem a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.