Pod pseudonymem Sasanca tvoří ostravská malířka a ilustrátorka Petra Gherbetz. Za sebou má řadu skupinových i samostatných výstav, přesto je její tvorba úzce spjata s exteriérem než galerijním prostorem. Fascinována ryzím folklorem, ovlivněna streetartem, pop-surrealismem, sci-fi, dálným východem, komiksem a graffiti vytváří kompozice organických tvarů snového světa, oddávající se však čistě lidským činnostem. Tendence hledání syntéz zdánlivých nesourodých prvků se projevuje v jejích malířských počinech. V loňském roce se do povědomí výtvarného světa mimo svých četných výstav dostala díky ilustrátorskému klání Secret Wars, kde se prokreslila až do finále. Věnuje se rovněž textilní tvorbě. Založila alternativní fashion label Charaktera a v současné době také spolupracuje jako scénáristka s Českou televizí.
Vernisáž se uskuteční na II. nádvoří zámku Žerotínů v 19.00 hod. V průběhu dne a vernisáže budou mít návštěvníci možnost shlédnout samotnou autorku při tvorbě. DJ Uxen /Dig Deeper z Ostravy tuto akci podpoří svou hudební produkcí. Výstava v Galerii Sýpka potrvá až do 18. října 2013.