Jak si součas­ní uměl­ci před­stavu­jí budouc­nost Země v roce 2050 v kon­tex­tu kli­mat­ick­ých změn? Čeká nás a naše potomky utopie nebo naopak dystopie? Máme možnost sami do toho­to vývo­je zasáh­nout? Odpově­di hledá skupinová výs­ta­va s mez­inárod­ní účastí v inter­iérech i exter­iérech Kasáren Karlín.

 

kurá­tor: Milan Mikuláštík