Současné přístupy dvou umělců a dvou architektů se prolínají na pozadí duchovních prostor ambitu bývalého augustiniánského kláštera.

VÝSTAVA OTEVŘENA:
P
ÁTEK 17:30 — 19:00 LETNÍ ČAS / 16:30 — 18:00 ZIMNÍ ČAS — vstup přes probošství
SOBOTA 17:30 — 19:30 — vstup kostelem
NEDĚLE 8:30 — 10:30, 18:00 — 20:00 — vstup kostelem
A BĚHEM DALŠÍCH AKCÍ V KLÁŠTEŘE, PO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ / klasterroudnice@gmail.com

VELKOLEPÁ ZÁBAVNÁ DERNISÁŽ: 17. LEDNA , OTEVŘENO CELÝ DEN

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ