Výstava Combinations je společným projektem tří umělců a jednoho architekta. Všichni zúčastnění si zahrávají s minimalismem a redukcí, ale každý jinak. Postupné zjednodušování a
vyprázdnění se odehrává jak v abstrakci, tak ve figuraci. Výstava se soustředí především na vizuální jazyk a hříčky s geometrickými tvary.