Archiv výtvarného umění a Artpool Art Research Center zvou na zahájení výstavy Commonpress 51 / Hungary Can Be Yours: A mail art project in the context of the secret service reports – organized by Artpool in 1984

Mail-art se nejvíc podobá tomu, co najdete ve své poštovní schránce

Artpool Art Research Center je nezisková organizace se sídlem v Budapešti navazující na všestranné aktivity maďarského nekonformního umělce Györgyho Galántaie (1941) a Júlie Klaniczay (1954). Od roku 1979 provozují archiv soustředěný na netradiční umělecké formy, především na poštovní umění. Poštovní umění, mail-art – drobná díla (kresby, razítka, autorské knihy, grafiky, fotografie, koláže, asambláže apod.) rozesílaná poštou – bylo pro východoevropské umělce jednou z mála možností, jak dát o svém usilování ve světě vědět. Společenství mail-artistů vytvořilo během 70. a 80. let globální síť kontaktních adres, tzv. network, po které díla putovala. Kromě vzájemné výměny prací se poštovní umělci zúčastňovali společných tematických výstav.

V letech 1979 až 1989 Artpool uspořádal řadu mail-artových mezinárodních setkání. V roce 1983 chystal György Galántai maďarské číslo mezinárodního mail-artového časopisu Commonpress a rozeslal výzvu k vytvoření uměleckých děl se záměrem je v 51. čísle časopisu zveřejnit. Následná výstava Hungary Can Be Yours se uskutečnila v roce 1984 a zúčastnilo se jí 46 maďarských autorů a 58 zahraničních umělců z 18 zemí). Protože byla akce na poslední chvíli zakázána, trvala výstava otevřená 27. ledna 1984 pouze tři dny. Zahájení – s programem vysílání Radia Artpool včetně zvukových dokumentů alternativní umělecké scény – navštívilo více než 400 lidí. Hungary Can Be Yours byla v Maďarsku poslední zakázanou výstavou. Současná prezentace si klade za cíl zobrazit tehdy vystavovaná umělecká díla v kontextu dokumentů tajné služby, které byly zpřístupněny v roce 2000.

Mail-artových výstav se zúčastňovaly také desítky českých a slovenských umělců – Karel Adamus, Klára Bočkayová, Eugen Brikcius, Michal Cihlář, Rudolf Fila, Josef Hampl, Olaf Hanel, Jiří Hůla, Dalibor Chatrný, Jozef Jankovič, Igor Kalný, Miroslav Klivar, Milan Knížák, Jiří Hynek Kocman, Jiří Kolář, Vladimír Kordoš, Ladislav Novák, Ivan Preissler, Pavel Rudolf, Rudolf Sikora, Jan Steklík, Petr Ševčík, Dezidér Tóth, Jiří Valoch, Jan Wojnar, Olbram Zoubek – a mnozí další. Tuto tvorbu se snažíme v Archivu výtvarného umění podchytit, na výstavě představujeme řadu jejich děl pro srovnání s maďarskými a dalšími zahraničními autory.

Artpool Art Research Center je uměleckým archivem, knihovnou, dokumentačním a výzkumným centrem se sídlem v Budapešti. Zaměřuje se na experimentální umění a neoficiální uměleckou scénu v Maďarsku od 60. let 20. století a také shromažďuje materiály o současných avantgardních tendencích. Artpool založili v roce 1979 György Galántai a Júlia Klaniczay a až do roku 1989 fungoval nelegálně. V roce 1992 zahájil Artpool svou činnost jako nezisková organizace a zpřístupnil archiv pro výzkumné pracovníky, začal s organizací aktivit pro širokou veřejnost, s pořádáním výstav, přednášek atd. V roce 2015 se Artpool připojil k Muzeum výtvarných umění v Budapešti (Szépművészeti Múzeum, Budapest) a pokračuje ve své činnosti jako jeho samostatné oddělení.