Lea Hoffbauer, Collision

Výstava Resonance vzniká v rámci kurátorského projektu Crashtest, který je od roku 2010 platformou pro spolupráci studentů dějin umění ÚDKU KTF UK se studenty vysokých škol v České republice a zahraničí. V pořadí 12. ročník vznikl v kooperaci se studenty Akademie výtvarných umění v Drážďanech, konkrétně z ateliérů Anne Neukamp a Nevin Aladağ. Základním tematickým východiskem výstavy je metafora krajiny jako paměti a paměti jako krajiny.

  

účastníci: Marvin Dieterich, Noemi Durighello, Babsi Daisenberger, Cosima Geiser, Daniela Aurora Echevarria, Robin Goldbach, Lea Hoffbauer, Hanne Jannasch, Yimei Liu, Anna Lorenzana, Franziska Rist, Tim Sauer, Christian Seemann

kurátorky: Sofya Komarova, Karolína Fifernová

vedení: Milan Pech