Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Crashtest 13: Reality Check, kterou vás provede kurátorský tým.

  

Výstava vzniká pod záštitou kurátorského semináře Crashtest na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy ve spolupráci s galerií Jilská 14. Crashtest je platformou pro spolupráci studentů dějin umění a studentů vysokých uměleckých škol u nás i v zahraničí. Jedná se o třináctý ročník.

   

Realita jednoho končí tam, kde začíná realita druhého. Žijeme v těsné blízkosti, a přesto v jiných světech. Podle slovníku je realita (z lat. res – realitas) to, co skutečně je, případně souhrn všeho, co je, na rozdíl od pouhých představ, iluzí, přání nebo možností. Je takto chápaná realita dostačující? Existuje vůbec objektivní realita? Svět, který žijeme, je daleko více tvořen osobním prožíváním, myšlenkami, emocemi, ale třeba i kulturním prostředím. Různí jedinci proto mohou různě interpretovat a zakoušet stejnou “objektivní” realitu. Existují mnohé myšlenkové proudy, které formulují odlišné koncepce reality nebo způsoby jejího chápání. V současnosti jsme navíc obklopeni novými typy realit a prostředky, které nás často nutí tradiční pojetí zpochybňovat. Smyslem výstavy není dojít k jednoznačnému závěru, ale rozproudit dialog mezi umělcem a divákem.

   

Výstava Reality Check prozkoumá, jak se může lišit podoba skutečnosti každého z nás. Cílem letošního projektu je zamyslet se nad tím, jak se vypořádáváme s individuálními pravdami a paralelními světy, které mohou být v rozporu, a přesto fungovat vedle sebe.

   

vystavující: Anna Gottwaldová (FUD UJEP), Michaela Jamborová (UMPRUM), Veronika Lehečková (VOŠG Hellichova), Adéla Mitová (FDULS ZČU), Nela Neubauerová (FUD UJEP), Vojtěch Nosek (FUD UJEP), Kateryna Orunbaieva (FUD UJEP), Vavřinec Vyoral (AVU), Lenka Zadražilová (FaVU VUT)

kurátoři: Jana Hejdová, Agáta Kudláková, Eliška Ševcová, Aneta Vacková, Aneta Vašáková, Kristina Zakhovailo (studentky magisterského semináře Dějin křesťanského umění na KTF UK)

vedení: Milan Pech