Výstava Crazy Vehicles představuje práce vytvořené v ateliéru Průmyslový design na plzeňské Sutnarce. Tvůrci se ponořili do světa pokusů a omylů, aby přinesli do života vozidla, která nejen že reagují na aktuální společenské a kulturní trendy, ale také je posouvají dál za pomoci moderních technologií a inovativního myšlení. Crazy Vehicles představují inspirativní mix umění, designu a konstrukce, který nás vtahuje do světa, kde se hranice mezi realitou a fantazií stírají. Jsou to díla, která baví, ale také nás nutí přemýšlet o budoucnosti pohybu a designu.

 

Ateliér Průmyslový design učí navrhovat kvalitní produkty, design je zde chápán jako vynalézání. Ze všech ateliérů Sutnarky nejvíce kombinuje umělecké dovednosti a technické znalosti. To se odráží v zadávaných úkolech i studovaných předmětech, na kterých se podílejí i technické fakulty univerzity. Při navrhování nových produktů kladou vyučující důraz na obecnou proveditelnost, respektování fyziky, technických parametrů a etiky. Ateliér se výrazně zapojuje do mezinárodních projektů, pracuje v mezioborových týmech a pravidelně řeší zadání ve spolupráci s firmami.

 

studentské práce: Adam Horký, Barbora Fantová, Filip Špaček, Hynek Schreiber, Ilja Skyban, Milan Topič, Radim Urban, Štěpán Varvařovský, Vojtěch Kanta, Vojtěch Kaňka, Iryna Zenchyk, Yahm Hania, Tommer Neumann, Radka Krajíčková, Václav Svítil, Robin Mazánek, Vojtěch Beznoska, Tomáš Koblížek, Yuliya Sevostyanova, Filip Žitník, Klára Petrová, Daniel Machula, Ondřej Adamec, Bao Quoc Tran, Tomáš Cibulka, Jonáš Jagerčík, Anton Smirnov, Vít Gabriel 

autoři výstavy a textů: Jan Korabečný, Štěpán Soutner