Jak bude Země vypadat, pokud budeme pokračovat v současném způsobu života, který klade důraz na produktivitu a ekonomický růst? Výstavou fiktivních artefaktů z budoucnosti nás provedou umělci Sebastiano Tomasso a Aidan Zukowski s kurátorkou výstavy Karolínou Varvařovskou.

  

Každý organismus existuje v delikátním propletení s životem okolo něj. Člověk není výjimkou, a přesto žije s naivní představou odolnosti rovné želvušce. Má určitou zodpovědnost ke svému prostředí, která se vytrácí s dalšími nepříjemnými pravdami života na Zemi v moři vjemového šumu, ve víru každodenního stresu a v systematické iluzi individualismu. Výstava Critters prezentuje osudy naší planety skrz paměti budoucích generací, které jsou nevyhnutelně selektivní a zkreslené nostalgií. Vyzývá tak diváctvo k pomyslné cestě časem do Země vytvořené současným způsobem života.  

  

Sebastiano Tomasso (*1996) skrze abstrakci, asemické písmo a post-vandalistické instalace zachycuje efemérnost každodennosti a objevuje v ní nepatrné krásy. Nabízí tak jistý nadhled nad věcí: igelitový pytlík poletující ve větru je odpad, ale připomíná také tanec translucentní medúzy. Tomasso pracuje s tradičními médii i se škálou městských i přírodních nálezů, pokladů a odpadů.  

  

Aidan Zukowski (*1997) dokončuje magisterské studium Průmyslového designu na UMPRUM. Ve své volném čase se věnuje také malbě, fotografii a hudbě, skrz které zkoumá mimo jiné roli technologie v době pozdního kapitalismu.