Galerie_W7_Dagmar_Maturova

Dagmar Maturová: Co zbývá
(18. 1.-15. 2. 2017)

Vernisáž ve středu 18. ledna v 19 hodin.

Hlavním tématem obrazového cyklu Dagmar Maturové jsou útržky vzpomínek, které nám zbyly a odevzdané přijetí současné situace. V malbách tak najdeme fragmenty starých fotografií, vzpomínkových předmětů a situací, které se skloubí s momentálními stavy – pocity, sny – vizemi. Zneklidňující je pak návštěva občasných vetřelců, kteří do obrazu vstupují, nebo z něho pomalu mizí.

Kurátorka Monika Beková