Dagmar Šubrtová – Axis Mundi /Osa Světa, 2020

Z důvodů zákazu společenských a kulturních akcí z kvůli pandemii covidu radeji nechoďte, vernisáž bude soukromá akce, stavte se až to poleví, individuálně. Výstava zde bude nainstalovaná, natočíme rozhovor s umělkyní, který bude k dispozici na FB a YouTube.

 

S Dagmar Šubrtovou se znám z doby kolem roku 2007, kdy organizovala výstavy a akce v uhelných dolech Mayrau v Kladně. Dagmar je známá také jako asistentka atelieru Veškerého sochařství kde s prof. Kurtem Gebauerem dlouhodobě působili v rámci Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze. Pod jejich vedením absolvovala celá řada osobitých tvůrců. Uspořádali mnoho prezentací atelieru a vydali různé katalogy. Po ukončení této spolupráce se Dagmar začala opět více soustředit na svou vlastní tvorbu, která se v posledních letech velmi zajímavě dynamicky rozvíjí. Její díla mají meditativní rozměr a vynikají čistotou formy, provedení a přivádějí nás k zamyšlení nad různými úrovněmi v nichž se můžeme volně pohybovat, můžeme cestovat časoprostorem. Společně s dalšími autory vytvořili průvodce ”Současná umělecká díla v krajině”. Předešlou výstavu, prostorovou instalaci sochaře Aleše Hnízdila, můžete vidět do 15. 10. 

(V.Š.B.)

 

„Střítežská planeta Chaos je pozoruhodný projekt s provázaností přírody, kreativity, přátelství, osobitosti a úcty. Pomalu a trpělivě přispívá ke společenské soudržnosti místa, k pospolitosti. Je prostorem, kde můžeme s odstupem zanalyzovat osobní emancipační úkol, jenž vyžaduje rekonstrukci našeho vztahu ke světu destruovanému současným širším a záludným jevem, a to postupným mizením náhledu na svět jako celek. 

 

Axis Mundi symbolicky tvoří spojení několika sfér světa, v mytologii nazývaných podsvětní, zemská a nebeská. Střed může představovat strom, lano, hora nebo věž. V této instalaci je centrem model krystalu křišťálu představujícího pravidelně uspořádanou pevnou formu hmoty, v níž jsou stavební prvky, atomy nebo molekuly, seskupeny v opakujícím se vzoru. Síla struktury tohoto krystalu je stabilní a periodicky zachovaná v celém objemu, můžeme jej proto považovat za ideální pravidelný útvar, jenž se při optimálních podmínkách může rozprostírat ve všech směrech nekonečně daleko.

 

Krystal je pokrytý ruční výšivkou hvězdného nebe na tmavém sametu. Při několikaměsíční přípravě výšivky je často uvedena mysl ve zvláštní stav. Podle dostupných pramenů si někteří severoameričtí indiáni při vyšívání zpívali posvátné a ochranné písně, nit se tak stávala poselstvím přání a myšlenek. Vše je propojené a s tímto vědomím byla výšivka postupně vytvářena. Pozorovat svět s osvojováním myšlenek, jak být celistvý, jak být vědomý a s potřebou naučit se žít s nejistotou dnešní doby. Společný svět nám nikdy není dán, nýbrž jej musíme namáhavě tvořit, pokusit se vymanit z manipulace s lidskou touhou, z ekonomického režimu extrakce, výroby a spotřeby, z paradoxní destrukce a přijmout stanovisko kritického optimismu.” 

(DŠ)

 

Dagmar Šubrtová (*1973) žije a pracuje v Kladně. Absolvovala Ateliér všeobecného sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u Kurta Gebauera. V ateliéru pak působila do roku 2013 jako asistentka. Vedle umělecké profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům, jako je dlouhodobá dramaturgie výstavního programu galerie Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd v Praze. Pracovala několik let jako kurátorka Hornického skanzenu v bývalém dole Mayrau ve Vinařicích. Dlouhodobě sleduje proměny krajiny v důsledku trvající industrializace. Ústředním tématem jsou průmyslem zdevastovaná „území nikoho“ a odvaly hlubinných dolů. Neomezuje se jen na reflexi, ale směřuje k sochařské interpretaci nově vznikajících míst tzv. nové divočiny, která jsou fyzickým příkladem přírodní obnovy. Od roku 2015 se autorka zabývá projektem s názvem Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude, který zkoumá aktuální otázky proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody. 

https://frontiers-of-solitude.org/  

www.dagmarsubrtova.cz 

 

Najdete nás na adrese Střítež 68, Polička, 572 01. Otevřeno máme ve dnech vernisáží, v neděli 13–18 h a po domluvě téměř kdykoliv. Kontakt: verbrom@gmail.com, +420 602 315 215, inzerujeme na ArtMap, Jitřenka, FB Galerie Kabinet Chaos, www.planeta-chaos.cz. Za podporu celoročního výstavního programu děkujeme městu Polička a MKČR. Program galerie pořádá Spolek Planeta Chaos z.s.