Výstava Zkouška ohněm představuje nejnovější instalaci Dagmar Šubrtové vytvořenou pro specifický prostor Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem a zároveň je provázána s jejími staršími pracemi, sochami a fotografiemi. Jejím dlouhodobým tématem je transformace hmoty, působení sil v materiální rovině, proměna krajiny po restrukturalizaci těžkého průmyslu, a především poukazuje na schopnost regenerace opuštěných odvalů a hald po těžbě uhlí. Zajímá jí postindustriální charakter krajiny Kladenska, kde nyní žije a vztahuje se s osobní zkušeností k situacím severních Čech, především okolí rodného Duchcova. 

  

Zkouška ohněm v tomto případě neokazuje jen k procesu ukryté skutečnosti, že procházíme složitým obdobím poznání a změny. V ohni se hmoty proměňují – taví se, rozpouští, prohořívají, jsou ohýbány, znovu tuhnou nebo bytní. Vzniká nejen náhlé silné teplo, nebo i pozvolné prohořívání, také nové sedimenty, prachy, popely, strusky a další chemické reakce vytvářejí sekundární minerály. Tyto procesy, typické pro přírodu, dávají vzniknout něčemu novému na podkladech starých vrstev.