Fotografie Dalibora Indry představují výběr těch nejtypičtějších obrazů tzv. kamioňáků, které autor nasbíral během posledních dvou let při cestování autobusem. Právě v autobuse se člověk ocitá v dostatečné výšce, tak aby mohl řidičům kamionů hledět „zpříma do očí”. Prostřednictvím fotografií nepozorovaně nahlížíme do jinak nepřístupného, intimního světa cizích lidí. Světa, který balancuje mezi dobrodružstvím úžasných dálek a nesmírnou nudou a samotou dlouhé cesty. Indrovy fotografie nejsou jen sociologickým výzkumem založeným na jeho dlouhodobém zájmu o svět kamionů. Překvapivě přináší pohled do kabiny mnoho vizuálně působivých detailů. Stíny a odlesky zasahující do tváří řidičů, zrcadlící se silnice, auta i okolní prostředí vytvářejí podmanivou hru. Pohledy do kabin kamioňáků doplňují fotografie z prostředí odpočívadel, kde se několikatunové kolosy na pár hodin přemění v malé hotely na kolech. Tvoří tak unikátní místo s nezaměnitelnou atmosférou. Řidiči spolu najednou mohou komunikovat i jinak než přes vysílačku. Vytahují kempinkové židličky a plynové vařiče, doplňují pitnou vodu a nabírají sílu na další cestu. Je to určitá obdoba kempu, který místo vodní plochy a lesů obklopují dálnice a zdevastovaná krajina.

 

CV

 

Dalibor Indra (*1996) vystudoval v roce 2016 všeobecné gymnázium v Brně, již v průběhu tohoto studia se u něj rozvinul zájem o fotografii. V roce 2014 začal navštěvovat fotografický institut Photogenia, který mu pomohl nasměrovat jeho tvorbu. Od roku 2016 studuje v ateliéru Reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Fotografická tvorba Dalibora Indry má zatím dokumentární charakter, je v ní však patrná fascinace moderní společností a jejím vlivem na okolní svět. Základem práce autora je nalezení vhodného tématu, které následně obvykle dlouhodobě zpracovává. Pozoruhodný je zejména nevšední přístup k vybranému tématu. www.daliborindra.com