ATTENTION PEOPLE Dany Bartoníčkové je druhou výstavou cyklu material times, ve kterém hrají hlavní roli specifika materiálů. Ústředním prvkem této prostorové instalace je intarzie, neboli výtvarné dílo skládané a lepené z různých druhů materiálů, struktur i barev. V tomto případě se jedná o vosk, kombinovaný zejména se sádrou, dřevem a kovem. Inspirací k vytvoření této série soch a obrazů byl autorčin pobyt v New Yorku, kde na každém kroku narážela na oranžové výstražné kužely, avšak i na nesmyslných a očividně bezpečných místech.⁣ 

 

Cyklus material times prezentuje návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Z toho důvodu výstavy cyklu material times pracují s jednoduchou, ale efektní scénografií.⁣