Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Normalizace, Listopad 89, Odchod vojsk, kterou vás provede Daniel Čihák.