Dana Puchnarová: Energetická síť

Galerie U Prstenu v Praze zahajuje retrospektivní výstavu Pokus o překonání hranice autorky Dany Puchnarové. Výstava je stručným průřezem tvorbou Dany Puchnarové mezi lety 1961-2017 a klade důraz na úzkou koncepční návaznost mezi její grafikou, kresbou, malbou a prostorovou tvorbou. 

Jedná se o volné pokračování stejnojmenné výstavy, která proběhla v kutnohorském GASK u příležitosti autorčina životního jubilea.

Dana Puchnarová (1938) je příslušnicí umělecké  generace, která na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století nastupovala s odhodláním čelit otázkám soudobého světa (i otázkám osobní identity) pomocí radikálně nové tvůrčí řeči. Do své grafiky a kresby první poloviny šedesátých let vetkává duchovní vědomí o tom,  že z chaosu vzniká řád. Autorčin přístup od samého začátku spočíval ve vytváření celistvého pojetí uměleckého díla jakožto vrstevnatého zhmotnění myšlenkových rovin a přesáhl mezi odlišnými tvůrčím obory. V jejím díle tak najdeme soustavné dialogy s literaturou, hudbou,  architekturou, filosofií a psychologií, které spoluurčují následnou vizuální kompozici a významovou podstatu. Dle slov autorky: “Geometrie je mi svrchovaným řádem. Fascinuje svou přesností, dokonalou účelnosti, stává se mi zcela objektívní kompoziční osnovou, jež je zároveň naplněna zásahy, poplatnými času, době, těžkostem. Sama však vládne nezúčastěna, zůstává nad.”

Zahájení výstavy proběhne 13.6. v 17 hodin v Galerii U Prstenu.
Úvodní slovo: Dana Puchnarová a Richard Drury, kurátor GASK