Vítězem ceny Michala Ranného za rok 2012 se stal Daniel Balabán. Součástí ocenění je samostatná výstava umělce připravovaná Moravskou galerií v Brně. Aktuální výstavní projekt je koncipován jako otevřený dialog s umělcem o malbě — možnostech, ale i omezeních „klasického“ média, o technice, inspiracích, jednotících konceptech, námětových transformacích, privátních východiscích, adekvátní formě. Daniel Balabán (* 1957) patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné umělecké scény, zvláště pak k autorům, kteří soustavně a cíleně prověřují hranice možností i dnes živého média malby.