Daniel Hanzlík je autorem, který není omezen jedním médiem. Jeho tvorba se rozprostírá od malby přes NFT, až k rozměrným videoinstalacím. Podstata jeho tvorby spočívá v trpělivém zkoumání jevů a zákonitostí přírody. Uchování energie, oscilaci nebo principu šíření světla v prostoru. Zúčastnil se mnoha zásadních výstavních projektu, z nichž je možné jmenovat výstavu Mezipaměť v pražském Rudolfinu v roce 2021. Je vedoucím ateliéru Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

kurátor: Jan Kudrna