Daniel Hanzlík: Kontinuální přechody

Výstavní projekt pro galerii Kabinet T. je navržen jako jedno audiovizuální prostředí. Intenzita polarit mezi fyzickým a virtuálním se oslabuje za účelem prostupnosti analogových a digitálních forem. Představa o rozostření hranice mezi realitou a virtualitou, mezi prostorem, objektem a obrazem se rozvíjí na podkladě relativity a subjektivity vnímání. Pozornost se soustředí na představu o čase, spojenou s otázkou ambivalence mezi jeho vnímáním, měřením a formátováním v rámci médií.

 

Příkladem takto navrženého prostředí je soubor videoperformancí Výchozí nastavení, které naznačují překročení hranice z prostoru karteziánských souřadnic do imaginárního pole fikcí. Ve sjednoceném fyzickém a virtuálním prostředí se bílé plátno obrazu stává pracovní plochou časoprostorových plánů s otevřenou strukturou. Principy médií jsou však zaměněny. Závěsný obraz se odpoutává od stěny, projekce digitálního obrazu zůstává statická. Vzájemná součinnost a synchronizace obrazových formátů rozvíjí v čase iluzi elastických tvarových a prostorových změn, které mohou vyvolávat otázky po pravdivosti takto konstruované skutečnosti.

 

Daniel Hanzlík – Kontinuální přechody

Galerie Kabinet T. / továrna Zlín

Výstava: 20. 11. 2020 – 22. 1. 2021

Dernisáž: 22. 1. 2021, v 18:00

Kurátor výstavy: Milan Mikuláštík

www.kabinett.cz