Na třetí výstavě nazvané Samota jako součást života budou prezentované fotografie zahraničního umělce ze souborného cyklu The unbearable loneliness of the being. Prostřednictvím fotografií autor zachycuje emocionální scény z běžného života dospělých a seniorů, kteří žijí v sociální izolaci. Díky zkušenostem získaným během covidové pandemie začal pozorovat a zachycovat útržky okamžiků těchto jedinců, aby se sám vypořádal s vlastním pocitem osamělosti.

 

Dany Vigil (*1985, San Salvador) je fotograf a grafický designér působící v České republice. Magisterský titul získal na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Fotografie a Time-based media. V současné době studuje doktorát v oboru Vizuální komunikace. Jeho tvorba se vyznačuje autobiografickou perspektivou, skrze kterou zkoumá témata jako jsou migrace, izolace, rodina a paměť a její propojení s fantazií.

 

kurátorky: Jana Šedivá, Alžběta Svobodová

 

Výstavní cyklus Samota napříč roky vznikl za podpory Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.