Výstava DARW-IN představuje různé pohledy na totéž téma – zvíře. Darwinova evoluční teorie (o původu druhů) v jistém smyslu spojuje člověka a zvíře. Martin Velíšek (1968) přijímá toto paradigma a svébytně s ním pracuje. Pohlíží na zvířata jako na člověka – tj. vnímá jejich individualitu a skrze ni vytváří drobné příběhy. Vychází přitom z našeho ustáleného vnímání, ke kterému přidává jak sémantické konotace (například doslovnost), tak třeba rozvíjení záměrně jednoduchých souvislostí. Mimo jiné přináší odpověď na otázku, co bylo dřív: slepice nebo vejce? Svým způsobem je totiž u Velíška vejce PŘED slepicí…