co je umělcovo a co patří všem? kdo je autor a kolik jich je? jak přijmout dary, které přinesli do galerie? lze je přenést do jiného prostoru?
je vernisáž vrcholem výstavy? a co zůstane? zpráva o tom, že se něco stalo?

Kurátorka: Hana Buddeus