V roce 1971 Robert Morris, americký konceptuální sochař, připravil pro Tate Modern v Londýně výstavu Bodyspacemotionthings, tedy v doslovném překladu Prostortělapohybvěcí. Tato výstava slavila velký úspěch, přestože se jednalo o poměrně riskantní projekt, neboť obsahem a námětem celé práce byla hra. Hra s tím, co to je umění, jak se má vnímat, hra s divákem, hra diváka s výstavou, hra jako taková, neboť instalaci představovaly interaktivní geometrické prvky ze dřeva. 

 

O půl století později vzniká výstava v Lubné u Poličky v Kulturáku Archa, která vychází z obdobného konceptu hry, avšak tento prvek přesouvá z percepce samotného umění na jeho edukaci. Tedy to, jak se dá uměním v umění a v uměleckém vzdělávání edukovat. A proto Body – tělo – měníme na Edu – edukovat – učit. 

 

Eduspacemotionthings představuje horizontálně participativní projekt Davida Bartoše, umělce a učitele na Střední škole designu a módy v Prostějově a jeho studentů. Společně se pokouší skrze hru a vzájemný kreativní dialog najít cestu k možným způsobům vzájemné edukace skrze praktický kreativně-umělecký počin – výstavu.