Čekání, 2016, olej, plátno, 150 x 160 cm

Na poslední výstavě letošního roku se v  Galerii Petr Novotný představuje se svými obrazy z poslední doby mladý pražský malíř David Pešat. Je to jeho premiérové vystoupení v této galerii.
Pešat se narodil roku 1980 v Praze. V letech 2001 – 2007 studoval na pražské Akademii u profesora Sopka. Žije a pracuje v Praze.
Základem většiny Pešatových obrazů je iluzivní zobrazení hmoty a to od beztvaré abstraktní materie až po hmotu antropomorfizující, často se značně redukovanými prvky tělesnosti. Některá plátna pak přecházejí až do úplně abstraktní znakovosti. Obrazy mají často výraznou barevnost, malíř je pojednává nejrůznějším zpracováním materie barvy. Autor sám ke své práci a k výstavě uvádí: „Obraz je pole vztahů, které nezbytně sahá dál než jen k jeho fyzickému rámu. Dotýká se dokonce času a prostoru před samotným vznikem a to nejen obrazu, ale i autora. Proto proces, který je důsledkem početí obrazu a tím i mnoha vědomých i nevědomých skutečností, nemá počátku ani konce, ale spíše je nutné na něj nahlížet jako na kontinuum a velké tajemno.
V důsledku těchto a mnohých jiných vlivů má obraz vlastní psychickou autonomii a jeho určujícím středem je archetyp. Okolo tohoto středu je vyzařováno pak vše ostatní. V celku jsou již patrny části, střepy, jakési vzpomínky na budoucnost, ty ale patří již k tomu, co je vědomé a osobní. Prolínání těchto dvou rovin se pak stává těžko uchopitelným obsahem. Není však mým cílem nic uchopit a přesně popisovat.
Pro Galerii Petr Novotný jsem připravil soubor obrazů, které soustřeďují mojí práci za poslední rok. Nezbytně pojmenovat a bezezbytku určit není cílem, ale spíše se snažím otevřít prostor pro hlubší vztahy v nás samých.“
David Pešat vystavuje od roku 2004, za tu dobu se podílel či sám zrealizoval několik desítek výstav. Je to malíř, jehož práce nyní vykazují již značnou vyzrálost a kvalitu a bude dobré jeho vývoj pozorně sledovat i v budoucnu.

David Pešat / Jevy nevědomí
8. listopadu – 16. prosince 2017
Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7
Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,
sobota po domluvě na tel. 608862324
Vernisáž ve středu 8. listopadu v 18 hod. za osobní účasti autora