Božské dítě, 2019, olej, plátno, 200 x 150 cm

První výstava poprázdninové sezony v Galerii Petr Novotný patří obrazům mladého pražského malíře Davida Pešata. Je to jeho druhá výstava v této galerii, premiéru zde měl v roce 2017.

 

Pešat se narodil roku 1980 v Praze. V letech 2001 – 2007 studoval na pražské Akademii u profesora Sopka. Žije a pracuje v Praze.

 

Tato výstava představuje průřez malířovou tvorbou od jeho poslední výstavy, plynule tak navazuje na to, co zde bylo k vidění před třemi roky. Základem většiny Pešatových obrazů je iluzivní zobrazení hmoty a to od beztvaré abstraktní materie až po hmotu antropomorfizující, často se značně redukovanými prvky tělesnosti. Jedná se o postavy v krajině, ovšem často značně abstrahované. Některá plátna pak přecházejí až do úplně abstraktní znakovosti. Obrazy mají často výraznou barevnost, malíř je pojednává nejrůznějším zpracováním materie barvy.

 

Autor sám ke své práci a k výstavě uvádí: „Výstava Janus je ohlédnutím do budoucnosti. V procesu malby je to dílčí krok i celková pozice. Snažím se o začlenění formy i obsahu do jednoho procesu. Do procesu, který je součástí mé paměti na obsahy a myšlenky, jak nutně minulé, tak i myšlenky teprve budoucí. V procesu tvorby nakonec vše splývá do jedné řeky, do jednoho proudu. Středem obrazu je člověk dnešní doby, tekutý, měkký, plný obav.

Jak v obrazu, tak i v životě není cesty zpět. Pohyb vede jen tím směrem, kterým se ubírá i vše ostatní kolem nás. Přesto nelze tvořit a nebýt zároveň tvořen ze své paměti. Minulost, paměť a technika, jak s ní malíř zachází, je momentem odrazu do neznáma, do prázdna pohybu. Snažím se nechávat věci plynout a vybírat z proudu kreseb a nápadů to, co dobře koexistuje s tím, jak se zrovna cítím v přítomnosti. Archetypální tvary, nejasnost, rozpor a smysl obsahů, gesto, to jsou některé ze současných prostředku, kterými se snažím zachytit řád v nás.“

 

David Pešat vystavuje od roku 2004, za tu dobu se podílel či sám zrealizoval několik desítek výstav. Je to malíř, jehož práce nyní vykazují již značnou vyzrálost a kvalitu a bude dobré jeho vývoj pozorně sledovat i v budoucnu.