Jan Kubeš (De Ardoise) je profesí historik umění. Kromě praxe v památkovém ústavu se však intenzivně věnuje vlastní výtvarné tvorbě. Jeho umění je poučené, přesto však de facto insitní. Ke své tvorbě se nebrání vyhledat a použít různé nalezené materiály. Pohybuje se napříč médii a nevyhýbá se ani kontroverzi. Na výstavě návštěvníci najdou vše podstatné (tedy vše), co Jan Kubeš vytvořil za posledních deset let. Jeho umělecké výtvory by měly být pod vtipným povrchem smrtelně vážné a odrážet mimo jiné i autorův pohled na současnou společnost.