Vernisáži předchází komentovaná prohlídka výstavy s umělkyněmi, umělci a kurátory v 16:30 h.

 

Výstavní projekt reflektuje souvislost mytologie, ideálu krásy, zobrazování těla a tělesnosti v umění a kritický pohled na ně a soustředí se na jeho genezi v uvažování současných, na scéně působících, vizuálních umělkyň a umělců.

  

Mytologie nám předkládá archetypy a stereotypy ženské a mužské podoby krásy protkané sexuálním nábojem — Afrodita, Venuše, Faun, Orfeus etc. Do jaké míry ovlivnila mytologie podobu ideálu krásy a do jaké míry ovlivňuje sebehodnocení žen a mužů, které je založené na tom, nakolik se pro opačné (či stejné) pohlaví hodnotí jako atraktivní?

  

kurátoři: Jan Nový & Adéla Machová

grafický design: Adéla Bierbaumer & Marek Fanta

  

Výstavní projekt vzniká za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.