Inštalácia kontinuálne nadväzuje na témy práce oboch autoriek. V uzavretej, no zároveň kontextu otvárajúcej sa forme prepája obsahy a symboly virtuality či internetu s materiálnymi fragmentmi, ktoré zhmotňujú realitu žitého sveta. Tie zároveň odkazujú k latencii možnej spirituality (panpsychická teória) v DIY predmetoch. Kontakt s materiálmi je tu kľúčovým bodom pri uchopení symboliky zakódovanej v digitálnom priestore a v realite „tam“ alebo „za“. Autorky tak vytvárajú inštaláciu, ako štruktúru dvoch systémov/prístupov, a zároveň komunikujú prostredníctvom individuálneho materiálového prieskumu.

 

Denisa Ponomarevová študuje na FaVU v Brne v ateliéri Kresby a grafiky. Pracuje s hypotetickou a osobnou symbolikou digitálneho priestoru a internetovej komunikácie. Jej tvorba odkazuje na systém emoticons a zjednodušené reakčné formy či znaky v digitálnom prostredí. Často dekonštruuje ich význam a pri vytváraní kresieb a priestorových inštalácií s dôrazom na materiálovú rovinu ich premiestňuje do nových foriem a vzťahov.

 

Kateřina Šillerová sa zaujíma o vzťahy mikrokozmu a makrokozmu či rôzne formy existencie spirituality. Aktuálne študuje v ateliéri Tělového designu na FaVU v Brne, pričom jej tvorba vychádza z média kresby, ktorú ďalej rozvíja v objektov a inštaláciách. V jej prácach je signifikantné experimentovanie s materiálmi (pena na holenie, silikón, mydlo, latex, sklo), čím hľadá spojenia medzi exaktným a duchovným a skúma možnosti ich rozostrených hraníc.

 

kurátorka: Viktória Pardovičová