Ve svém novém videu Malrauxovy boty Dennis Adams vystupuje v přestrojení za André Malrauxe (1901–1976), francouzského spisovatele, dobrodruha, odbojáře, kulturního provokátora, teoretika umění, řečníka, státníka a zaníceného archiváře dějin světového umění. Dějištěm je rekonstrukce ikonické fotografie na níž Malraux stojí ve své pracovně obklopen obrazovými přílohami své knihy Imaginární muzeum světového sochařství. Malrauxova myšlenka imaginárního muzea – muzea beze zdí – s níž přišel již v r. 1947, je vizionářský manifest digitálního věku, který uvádí do praxe nahrazení fyzických uměleckých děl a muzeí jako takových prostřednictvím fotografické reprodukce. Autorský monolog v průběhu videa volně přechází od Malrauxovy doby k přítomnosti. V některých okamžicích osobnost Malrauxe ustupuje do pozadí a dává prostor Adamsovým vlastním úvahám, pochybnostem a úzkosti.