autoři: Helen Kukul’ová, Vojta Zajíček

kurátorka: Karin Písaříková