Diana_Winklerová

Začátkem června představí v novém alternativním prostoru Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži u Poličky v Chaos Boxu, svou intermediální sochařskou tvorbu MgA. Diana Winklerová, absolventka VŠUP v Praze, Atelieru Veškerého sochařství prof. Kurta Gebauera.

Zabývá se vlastní volnou tvorbou a grafickým designem, vyučuje Modelování na VŠUP v Praze a animovanou tvorbu a digitální média na ZUŠ v Řevnicích. Ve své volné tvorbě zachází se širokou škálou médií, realizace mají nejčastěji formu soch, objektů, digitálních fotografií nebo počítačových manipulací či videa. Skrze rozmanité formy vyjadřuje svůj vztah k nejbližšímu okolí, pracuje s kulturními vzorci či ikonickými motivy či poukazuje na stereotypy vnímání, které jsou často reprezentovány skrze přírodní formy. Kromě vizuálního umění se aktivně účastní hudební scény, hraje na hoboj a anglický roh ve Smíchovské komorní filharmonii, která spolupracuje s kapelou Čechomor. Jako hráčka i na příčnou flétnou vystupuje s kapelou Jamchestra a s kapelou Ryba, doprovází bluesovou zpěvačku Janu Štromskou. Je členkou souboru tradiční čínské hudby Pražské S‘-ču.

„Téma přírody už delší dobu prostupuje mou tvorbou. Jak zobrazivou formou, tak i obsahem. Může jít o připomínku rámce lidského bytí, nebo setkání se s jevy, od kterých se ze strachu izolujeme nebo naopak zkoumáme proto, že v nich objevujeme sebe sama.

Přesto, že jsem vystudovala obor sochařství, tak se má tvorba neomezuje pouze na trojrozměrné zobrazování. Často pracuji s fotografiemi, počítačovými nástroji či videem. Artefakty se často odkazují právě k přírodě, napodobují ji nebo nahrazují aniž bychom cítili přímé ohrožení živly. Nemusíme se cítit zasaženi přímo, ale může být pohnuta naše imaginace, ať už směrem k poezii nebo sebezpytu. 

Tak jako se snažím rozšiřovat své hranice možností vnímání a tvoření umění, tak snad bude pro vás, diváky, podnětné hledat průniky s Vašimi osobními zkušenostmi v rámci přírodní tématiky. Z úcty k přírodě a vědomí jejího mocné převahy nad lidmi…“

Diana představí malou variabilní domácí sestavu české krajiny (2015) s dominantou připomínající Říp, z kusů koberců a rohoží, se dostává do konfrontace s díly, které propůjčují celkové instalaci zneklidňující koncept.

Na setkání s Vámi se těši MgA. Diana Winklerová a M.A. Veronika Šrek Bromová.

Celoroční program Galerie Kabinet Chaos je podpořen kulturními granty MKČR a v minulosti a snad i v budoucnosti městem Polička).

Najdete nás na adrese Střítež 68, směr na Sebranice a Litomyšl od Poličky, otevřeno při vernisážích a v neděli od 13-18h, nebo po domluvě na tel.: 602315215, nebo e-mailu: verbrom@gmail.com. Inzerujeme na FB pod jménem Galerie Kabinet Střítež, nebo na Artmap/www.artmap.cz, nebo na webu Spolku Planeta Chaos: www.planeta-chaos.cz.