“Velmi roztodivný parohatý zajíc, který léta Páně 1913 před loveckým zámečkem hraběte Coudenhova ve dvoře Diany v den narozenin jeho blahorodí zdobil cestu, zdravíce ho v říji. Toto paroží se nachází v Ronspergerském zámku.”

“Sehr curioser gehörnter Hase wie er anno Domini 1913 vor dem gröslich Coutenhovischen Jagdschölssel in Dianahof am Geburtstäge seiner hochgeboren die Strecke geziert, bei der Brunfe. Das Gerveih befindet sich im Ronsperger Schlosse.”