Devětačtyřicet absolventů, kteří reprezentují pestrou škálu ateliérů, jež na Akademii výtvarných umění v Praze fungují, představí na výstavě Diplomanti AVU + hosté 1970 2020 výsledky svého studia.  

Kurátory letošního ročníku výstavy jsou Marcel Fišer a Petr Dub, kteří výstavu koncipovali tak, aby ukázala spojení a vazby jak mezi studenty napříč ateliéry a médii, tak i mezi letošními diplomanty a dřívějšími absolventy. Smyslem této „intervence“ bylo podle Marcela Fišera ještě o něco více zvýšit atraktivitu diplomantské výstavy, obrátit na ni a na letošní diplomanty pozornost širokého publika, a tím jim napomoci při vstupu na uměleckou scénu. Byť, jak Marcel Fišer dodává, mnozí z letošních diplomantů se už v posledních letech dokázali prosadit a patří mezi známá jména současného mladého umění. „Přizvané „hosty“ jsme se snažili v první řadě prezentovat tak, aby se jejich díla nerušila s díly diplomantů, o něž jde na výstavě především. Snad se v několika případech podařilo i přes odstup řady let, který tyto práce dělí, najít určité zajímavé příbuznosti a vazby,“ doplňuje Marcel Fišer.