V jeskyni FaVU se nová generace umělců*kyň pokouší popsat fragmentovanou realitu skrze hledání odpovědí na lidské, mezilidské i mimolidské otázky.

 

Přechod z jeskyně je spojen se silami, které prorážejí svět a uvádějí nás do estetiky reklamního světa, pomyslné demokracie, pohádkových snů a halucinací, humanistické citlivosti a vztahů. Stoupenci světla doufají, že najdou smysl pro gravitaci a orientaci. Zároveň sní o spolupráci s technologií a přírodními hybridy, subkulturou a environmentálními problémy. Jsou si vědomi sebeironické závislosti, schopní konceptuálních vtipů a někdy i řešení formálních aspektů subjektivní estetiky.

 

Díla diplomantek*tů, která byla realizována v různých médiích, po obhajobě jsou znova reinterpretována. Prostřednictvím formálních a konceptuálních metod kurátor AFO (Ateliér fotografie) využívá pro diplomantskou výstavu “filtry, zkreslující zrcadla, odlesky a blesky”. Kurátorský způsob vyprávění příběhu z různých fragmentů diplomantských děl je občas poetický, místy metaforický, někdy absurdní a mystický až vtipný. Dalo by se říci, že AFO kurátorská synergie v procesu vytvořila nečekanou syntézu myšlenek, která není již sekvenčně uspořádána do jednoho příběhu. Vznikla nová situace, kterou lze nazvat Lost Focus.

 

Koncept prezentace práce diplomantek*tů je úzce spjat s frustrací a solidaritou. Výsledkem je proces zaměřený na spolupráci a lepší vzájemné poznávání.

 

diplomující: Petr Nápravník, Dominik Konečný, Kristýna Krejčová, Jakub Polách, Matěj Boček, Daniel Jenikovský, Kamil Rujbr, Veronika Hrbáčová, Alice Šindelářová, Hana Drštičková, Hana Matyášová, Michaela Matušková, David Holubec, Marcel Otruba, Dominika Dobiášová, Denisa Römerová, Kristýna Sidlárová, Jan Staniczek, Tamara Spalajković, Martin Dominik Kratochvíl, Eva Sližová, Hana Magdoňová, Tereza Vinklárková, Lukáš Dobeš, Jiří Ferenc, Tomáš Zelený, Erika Bezárová, Tamara Conde, Anna Milerová, Polina Davydenko, Daniel Nováček, Hana Fickerová

 

kurátor: Ateliér fotografie