Závěrečné diplomové práce studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, které jsou prezentovány v prostorách Galerie Emila Filly a Domu umění Ústí nad Labem, představují to nejaktuálnější na poli designu i volného umění. 

 

V Galerii Emila Filly jsou zastoupeny tyto ateliéry:

– Aplikovaná a reklamní fotografie

– Fotografie

– Digitální média

– Time-Based Media

– Grafický Design II

– Vizuální design

– Produktový design

– Přírodní materiály

 

Výstavou vás provedou komisařky výstavy Martina Johnová a Eva Mráziková