Výstava závěrečných diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která je prezentována v prostorách Galerie Emila Filly a Domu umění Ústí nad Labem představí to nejaktuálnější na poli designu i volného umění.

 

Vernisáž: ve středu 29. 5. 2019 od 17 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, od 18 hodin venkovní raut u Domu umění Ústí nad Labem, od 22 hodin afterparty v prostorách Kampusu

 

 

Ateliéry prezentované v Galerii Emila Filly

– Aplikovaná a reklamní fotografie

– Fotografie

– Digitální média

– Time-Based Media

– Grafický Design II

– Vizuální design

– Produktový design

– Přírodní materiály

 

Konec května a celý červen patří v ústeckém výstavním dění prezentaci závěrečných prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen FUD UJEP). Tato událost je vnímána jako zcela zásadní pro život a atmosféru tohoto akademického prostoru, stejně tak i pro podobu výtvarné scény v Ústí nad Labem. Je nasnadě, že přehlídky mladých umělců a designérů jsou v současnosti velice populární. Pro každou uměleckou školu má však výstava diplomek a bakalářek ještě další rozměry. V první řadě je to přehlídka samotných výstupů, s nimiž studenti usilují o získání titulu a úspěšné završení studia, což dokládá kvalitu a zázemí školy. Projevuje se zde ale také bohatost témat, myšlenek a problematiky, kterých se mladí umělci a designéři dotýkají, jaké způsoby zpracování si volí a k čemu inklinují, dovednosti získané během studia, s nimiž nyní mohou nakládat. Tyto výsledky se tak i díky prezentaci v prestižních galeriích vřazují automaticky do kontextu celé oblasti umění a designu.

Speciální prezentace

Letošní prezentace závěrečných prací akcentuje realizaci výstavní expozice, která zaujme škálou přístupů od volného umění k designu, což bylo umožněno také obsazením dvou prostorově velkorysých galerií, jimiž Ústí disponuje. V Domě umění a v Galerii Emila Filly tak diváci uvidí svébytné výstavy, které nebudou jen pouhým seřazením artefaktů, ale vizuálně podmanivým prostorem naplněným uměním a designem.

Ateliéry, osobnosti, aktuální témata

Strategie současného výtvarného umění jsou reprezentované objekty, instalacemi či experimentálními projekty z oblasti fotografie a práce s audiovizuálními médii, které vznikají především na Katedře fotografie a Katedře elektronického obrazu (například v ateliérech Time-Based Media vedeném Danielem Hanzlíkem a Pavlem Mrkusem, v ateliéru Performance u Jiřího Kovandy nebo v ateliéru Fotografie pod vedením Lukáše Jasanského). Katedra Vizuální komunikace se představí samozřejmě tím nejlepším z oblasti grafického designu – studenti zde ovšem neřeší jen design, ale výběrem témat se vztahují často k aktuální současné problematice (ekologická, sociální a politicky angažovaná témata). Katedry užitého umění a designu představí návštěvníkům výstupy třeba z ateliérů Design kermamiky (pod vedením Antonína Tomáška), Sklo (vedoucí Marcel Mochal), Produktový design (Jan Čapek), Přírodní materiály (za vedení Roberta Vlasáka a Jana Krtičky), a ateliér Oděvní a textilní design (vedoucí Jan Löbl). I zde se můžeme těšit na zajímavá a podnětná díla, v nichž se uplatňují současné designové trendy – udržitelnost, zaměření na ekologii a recyklaci a podobně. Individuální a originální řešení výtvarného nebo vizuálního světa však nalezneme i v pracích studentů dalších ateliérů: Interaktivní média, Digitální média, Grafický design I., Grafický design II., Vizuální design, Design interiéru, Aplikovaná a reklamní fotografie a ateliéru Photography, který je vedený v anglickém jazyce.

Vystavující

David Babka, Adéla Bachtíková, Šárka Cvejnová, Kateřina Černá, Lenka Durasová, Kateřina Javůrková, Barbora Kovářová, Jan Krombholz, Gabriela Kronďáková, Martin Krupa, Kateřina Krušková, Tereza Kunderová, Jáchym Myslivec, Simona Pekařová, Lucie Růžičková, Marie Scheerbaumová, Barbora Sléhová, Daniel Štoček, Jana Šulcová, Veronika Tilšerová, Tereza Váňa Jirků