Co dává studium na UMPRUM? Jak škola rozvíjí talent svých studentek a studentů? A jak se studující během školních let vyprofilovali? To ukazuje velká celoškolní přehlídka závěrečných prací nazvaná lapidárně Diplomky a bakalářky. Veřejnosti se tentokrát otevřou obě budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a návštěvníci si studentské práce budou moci prohlédnout v autentickém prostředí školy.

 

Výstava diplomových prací se koná v Technologickém centru Mikulandská, výstava bakalářských prací pak v budově UMPRUM na náměstí Jana Palacha.