Opět se na UMPRUM musíme rozloučit s řadou studentů, kteří uzavírají své studium. Co jim škola dala, co se naučili a jak se během studia vyprofilovali? To uvidíte na velké přehlídce závěrečných prací DIPLOMKY & BAKALÁŘKY.