Výstava “Distance zkreslena” představuje v Newcastle upon Tyne tvorbu pěti mladých českých umělců a jednoho britského umělce žijícího v České republice. Vystavující umělci jsou studenti, absolventi či odborní pracovníci Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Kurátorka: Anna Šlocarová