Výstava “Distance zkreslena” představuje v Newcastle upon Tyne tvorbu pěti mladých českých umělců a jednoho britského umělce žijícího v České republice. Vystavující umělci jsou studenti, absolventi či odborní pracovníci Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Tématem výstavy je pobyt v novém prostředí, fyzická vzdálenost od domova a míra manipulace prostřednictvím mocného vlivu internetu, médií a snadné dostupnosti cestování. V současném světě nabytém informacemi může dostát skutečná vzdálenost značného zkreslení.
Může tento fakt vést k dezorientaci či zmatení jedince?

Vystavená díla se pohybují na hranici reality a fikce, zabývají se otázkou skutečného a přechodného domova, kterým se může stát i iluzorní prostředí. Komunikace a sociální interakce probíhá velkou měrou skrze digitální média a internet. Současný trend nám diktuje používat ke komunikaci různé druhy messengerů či internetové sítě jako je Facebook aj. Místo nezpochybnitelných map využíváme internetové vizuální aplikace jako je GoogleEarth nebo GPS navigační systém v automobilech při podnikání „reálné“ cesty. Tím dochází k vlastní relativizaci pojmu, který začíná být vnímán přes nereálné obrazy… Otázkou je, zda doopravdy toužíme po odcizení vlastní identity, kdy se proměníme v pouhý obrázek na monitoru počítače. Možná teskníme po něčem hmatatelném, po knize plné stránek místo plošného monitoru či po originalitě, která může být zachycena pouze jednou.

Ve své zdokumentované performanci s názvem „Vítejte u nás doma“ se George Hladík zabývá problematikou manipulovatelnosti a přechodného bydliště. V obchodním domě IKEA si na vlastní kůži vyzkoušel slogan „Buďte jako doma“ nebo „Můžete se bez obav natáhnout na postel a vyzkoušet kolik lidí se vejde na pohovku“. Jiří Hladík se společně se svou kolegyní zabydlel v části obchodního domu, kde zůstali až do zásahu pracovníků ostrahy. Výsledkem je soukromá reality show mladého umělce, pro něhož se stal slogan „Buďte jako doma“ osobní výzvou a přehodnocením dosavadních zvyklostí.

Výstava českých umělců ve Velké Británii představuje i anglického umělce žijícího v České republice, Martina Hollanda. Záměrem kurátorky výstavy je porovnání různorodých přístupů v odlišných poměrech či prostředí a překvapení pro stranu anglických návštěvníků výstavy čekající pouze české umělce. Absolvent Photography na FUD UJEP Martin Holland nám dovoluje nahlédnout do své knihy „I Should (But I Don't Think I Will) Change The World”, která je plná fotografií a příběhů odkazující na osobitý pohled autora na život v České republice.

Otázku zkreslené reality pomocí rozmachu nových technologií sleduje Richard Loskot. Ve svých grafikách „Symbols“ nahlíží na Zemi jako na „kuličku“, kterou je možné pozorovat z výšky pomocí nejrůznějších informačních systémů a nových médií – Země tak přestává být „kuličkou“ a stává se jen bodem, kde vzdálenosti již nejsou. Za tento fakt mohou různé vizuální aplikace či navigační systémy, které nám zkreslují skutečnou vzdálenost. Města, cesty a jiná místa tak dostávají jiný symbolický význam, který je ovlivněn osobním vnímáním umělce Richarda Loskota.

Komunikaci a sociální interakci skrze internet a digitální média se věnuje František „Janýš“ Novotný ve svém textovém projektu „Story thestance”, kde poukazuje na nevyhnutelnost dnešního trendu používat digitální komunikace. Jeho zájem se koncentruje na jednotlivce a jejich probíhající intimní dialog skrze internet. Dialog následně vytrhává z jeho kontextu a proměňuje v monologickou výpověď jedné osoby. Vzniká tak neobvyklá báseň, kterou nechává vstoupit do „samo-žijícího“ světa internetu. Ve svém díle tak koketuje s emocionalitou lidského projevu a jeho mechanickou interpretací digitálního světa.

Téma pobytu v novém prostředí a fyzické vzdálenosti od domova zkoumá Aleš Loziak v díle „Welcome to Nordic China Center. Kouvola.“. Pomocí autorské knihy nám zprostředkovává pohled na absolvovanou studijní stáž ve finském městečku Kuovola, kde pracuje s fotografií, vlastním autorským textem a převzatým textem z knihy „Na domácí frontě“ [Juoksuhaudantie] od finského autora Kari Hotakainena – jednoho z nejvýraznějších současných finských spisovatelů, který formou románu popisuje originální příběh zasazený do  finského prostředí. Hlavní postavou je vzorný otec rodiny, který podstupuje „válečné tažení“ s cílem sehnat v krátké době, co nejvíce peněz na vysněný rodinný dům.

Na hranici reality a fikce se pohybuje Libor Svoboda se svým projektem „Place you live in“. Pracuje
s místem a jeho analogiemi formovanými v několika fázích – vyprávěním lidí, vlastní imaginací
a hledáním, i v konečné představě diváka. Pohrává si s mírou pravděpodobnosti následně zpochybňovanou podmínkami klimatickými, architektonickými či lingvistickými. Výsledkem práce Libora Svobody je série autorských fotografií s textem popisu domova různých lidí.
 

Kurátorka: Anna Šlocarová