Přijměte srdečné pozvání k oslavám Divoké Šárky a již 31. výročí od doby, kdy nabyla status osoby.

 

Český soud uznal roku 1989 Divokou Šárku za právnickou osobu se všemi odpovídajícími právy a povinnostmi. Usnesení tak bylo jedním z počátečních právních kroků, které vedlo k ustanovení mezidruhové politiky a proměnilo Divokou Šárku v unikátní biotop s ojedinělým společenstvím.

 

K výročí vychází aktualizovaná mapa v limitovaném nákladu s dostupnými návštěvnickými trasami a vyznačenými intervencemi, které pro vás připravili umělci a umělkyně ve spolupráci s místními obyvateli. Digitální a tištěná verze mapy bude k dispozici od 8. 10.

 

Žádáme návštěvníky Divoké Šárky, aby se před vstupem podrobně seznámili s pokyny obsaženými v mapě pro kontakt a pohyb v Divoké Šárce a dbali tak vzájemné bezpečnosti.

 

Umělci a umělkyně: Dominik Bek, Tereza Darmovzalová, Šárka Divoká, Marie Holá, Sára Märcová, Martin Netočný, Marie Novotná, David Přílučík, Ruta Putramentaite

 

Intervence jsou k dispozici od 9. 10. 18:30 bez úvodního zahájení do 11. 11. 2020.