Vystavující: Mira Gáberová, Kata Mach, Katarína Poliačiková
Kurátorka: Zuzana Jakalová

Výstava Dokonalost v Prostoru pro aktuální umění Prádelna Bohnice je prvním se série tří projektů sdružených pod tématem normality, které zastřešuje výstavní koncepci prostoru v roce 2013. Trojice umělkyň, Mira Gáberová, Kata Mach a Katarína Poliačiková se v kurátorské koncepci Zuzany Jakalové ptá po možnostech selhávání mimo jeho obvyklé, negativní konotace.

Umělkyně selhávání nereflektují primárně jako filozofický princip či otázku morálky, prekarizovaného ekonomického přežívání nebo estetiky. Naopak, všechny tyto aspekty se promítají do jejich osobních selhání v rozličných životních situacích, a ony je komentují z vnitřní perspektivy selhávající. Zdali už se jedná o deníkové zápisky z příprav výstavy, o nahodilé seznamy úkolů, složky s nikdy nevyužitými nápady či rozpracovanými díly, nebo o videa a fotografické série cíleně pracující s deziluzí či neúspěchem, prolíná se jimi silný intimní apel.