Nespočetněkrát se v umění objevily akty. Výstava SEND NUDES ukazuje upgradovanou verzi přístupů současných umělců na jedno z archetypálních témat, které se objevuje napříč dějinami. Pohybujeme se v horizontu druhého tisíciletí, v době, ve které se každý ze zmíněných umělců významně objevuje na poli umělecké scény. Vybraní autoři se na akt dívají odlišným způsobem, pracují s jinou technikou a zdůrazňují rozdílné podněty ve vnímání lidského těla. V zastoupení starší, střední a té nejmladší generace se vedle sebe prezentují malby a kresby, podané výtvarnou tradicí. I když se dnes používá řada nových materiálů a médií, akt rezonuje u malířů dodnes a důraz přikládají právě samotné formě, tedy malbě. Možná, že právě tím se odlišují od pornografie a erotického umění, vyhýbají se sexismu. Současná uvolněnost, kterou podněcuje sdílená společnost a sociální média, se v dnešní době stává zdrojem mnoha nahých snímků, které kolují po síti. Bezpochyby patří „nudes“ do vizuálního smogu dneška, který nám každodenně skáče do naší pozornosti. Ovšem my chceme obrátit pohled na rafinovanost a poetiku malířských aktů.

 

Jiří Georg Dokoupil za svou kariéru použil několik inovátorských výtvarných technik, kterými se mezinárodně proslavil. Mezi nejkrásnější malířské akty, patří ty, které jsou vytvořeny pomocí sazí ze svíček. Efekt mihotání tahů svíčky postavy oživuje a simuluje reálnou fotografii. Mnoho Dokoupilových děl má v sobě erotický náboj.

 

Jakub Špaňhel, který v mládí pracoval jako asistent v ateliéru Jiřího George Dokoupila, se malování aktu, především ženskému, věnuje v průběhu celé své tvorby. Malby netvoří jednolitý cyklus, ale prorůstají napříč několika soubornými tematickými celky (motýli, kytice, kostely, svatí…). Nejnovější ženské akty jsou zahaleny do růžových tónů a evokují tradiční japonské dřevoryty.

 

Martin Krajc si pohrává s pluralitou exprese a realistickou malbou. V pózách mladých a krásných žen hledá noblesu a hravost. Postavy jsou často zasazeny do interiéru nebo exteriéru, který je důležitým pozadím pro kompozici ženského aktu. Radost a živelnost malby je vidět na každém tahu štětce.

 

Slovenský malíř Andrej Dúbravský se oproti všem zmíněným liší především fokusem na mužský akt. Dokonce se vyhýbá malování nahých ženských těl. Označení gay art, queer art se staly relevantními body v oblasti současného umění, kterému se věnují umělci po celém světě. Dúbravský se často stává aktérem a pózuje před svými obrazy nahý, nebo dokonce performuje v rámci instalace svých olejomaleb.