Srdečně zveme na výstavu Dokumentace umění / umění dokumentu: Fotografická práce Miroslava Háka pro Akademii věd ve Window Gallery

 

Miroslav Hák, zásadní osobnost české fotografie 20. století, působil mezi léty 1954-1969 jako dokumentátor ve fotografické dílně Kabinetu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd (v roce 1957 přejmenovaném na Ústav pro teorii a dějiny umění; dnes Ústav dějin umění AV ČR). Pořizoval zde zejména reprodukce maleb, soch, architektury a dalších uměleckých děl určených pro publikační a dokumentační účely. Výstava ve Window Gallery přibližuje tuto část jeho tvorby, která kvalitou svého zpracování dosahuje kvalit uměleckého dokumentu a zároveň nabízí i nečekaná propojení s fotografovou volnou tvorbou.

 

Výstava je česko-anglicky a je volně přístupná z ulice Na Perštýně a Husova 24 hodin denně.