Zveme na kolaudaci site-specific projektu Dominika Langa, který se po dobu dvou předchozích měsíců zaměřil na proměnu venkovního dvoru galerie. Nejde o dernisáž výstavy. Intervence je dlouhodobá, svého druhu rozpracovaná situace, jež naopak nekončí, ale začíná žít dalším životem.

 

“O architektuře často uvažujeme jako o něčem, co je dané, má nějaká nepsaná pravidla a očekávání. Slibuji si, že tento prostor takový nebude, naopak bude co nejvíc horizontální, vstřícný, bez momentů, které nás definují do nějakých pozic, určují hierarchii nebo nějaké pořadí.”