Malířka Dominika Dobiášová ve svých obrazech zpracovává osobní zážitky a pocity transformované do figurálních kompozic fantastických postav zasazených do magických krajinných scenérií či imaginativních interiérů. To vše prezentované precizní technikou detailní hladké malby zasazené do autorsky vyrobených rámů. V nejnovější sérii, kterou představí na své autorské výstavě v prostoru Zaazrak|Dornych, se po zkoumání partnerských a mezilidských vztahů zaměří na jiný typ vztahu – jednotlivce vůči instituci.

 

Událost se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

The event takes place with a financial support of the statutory city of Brno.