Dominika Dobiášová – How to say it

Dominika Dobiášová se vyjadřuje skrze médium malby k mnoha kousavým problémům dneška. Pomocí obrazů přemýšlí nad hranicemi vzájemné tolerance, nejen ve vztahu ke společenské diverzitě, ale i k ekologické a environmentální realitě a poukazuje na problémy s tím spojené, hrozby v souladu s lidským chováním. Zkoumá taktéž lidské vztahy, emocionalitu a důsledky jejich disfunkce. A právě ve výstavě How to say it dominuje téma lidského chybování, chyby v komunikaci mezi jedinci. Na abstraktní představu chyby nahlíží dvěma prizmaty, každý pro jednu vitrínu. V prvním obraze Look what I did situuje Dominika pojetí chyby do konverzace. V prostředí jakéhosi zámku či sakrálního prostoru, tajemné postavy v popředí vyjadřují emoce údivu, poukazování na něco jen tušeného snad i kárání. Výborný motiv obličeje ozářeného mobilním telefonem apeluje na nejčastější dnešní problémy v komunikaci, únik do virtuálních dimenzí a nesoustředění na přítomnost. V pozadí obrazu se černí tencí duchové zpytují a proklínají. 

 

V druhém obraze Once upon a time in the deep forest se autorka snažila vyjádřit pocit neustálého uchvacování si pro sebe, podřizování všeho svým záměrům. A to prostřednictvím alegorického obrazu dřevěné lesní postavy na rudém stromě třímající rostlinu, ve smyslu člověka jako dobyvatele, svrchované bytosti, která se zapomněla vztahovat ke svému okolí, z něhož se zrodila, zanechávaje za sebou hořící paseku potíží. Dominika se snaží v obraze zpracovat naléhavost aktuální situace ve světě a také upozornit na to, že lidské vztahy a vzájemná tolerance vůči ostatním lidem a hledání společných morálních hranic jsou důležité aspekty pro fungování společnosti. 

 

Množství narativů a znaků se v každém jejím obraze rozjíždí ve velkém. Politika i osobní dramata, nemálo na to, aby se na plátna vešla a tak se začínají rozpadat na kousky. Dominika je sbírá a sešívá dohromady. Úhledný obdélník, ten správný obraz, už z nich ale nikdy nebude.

 

BIO/

Dominika Dobiášová je v současnosti studentkou malířství na brněnské FaVU, bakalářské studium absolvovala na Ostravské univerzitě v ateliéru Kresby. Mimo malbu se věnuje videu a performance. Spolupracuje na internetovém magazínu Bublina. Její práce byla k vidění na výstavě Salon Czechoslovaque v galerii NTK, dále například v ostravských galeriích PLATO, Saigon a Nibiru nebo v brněnské galerii Mini.