Zveme na křest odborné publikace Domov můj, která pojednává o umělcích emigrantech z bývalého ruského impéria, kteří do Československa uprchli po roce 1917. Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, která se v náchodské galerii konala v roce 2021. O publikaci a výstavě promluví její autorka a kurátorka Julie Jančárková a kurátor výstavy David Chaloupka.

 
V programu večera zazní Píseň beze slov (op. 109) od Felixe Mendelssohna-Bartholdy a 2. věta ze Sonáty pro violoncello d moll (op. 40) od Dmitrije Šostakoviče v podání Mariána Linharta (klavír) a Adély Šmejdové (violoncello).