Dream States (foto: archiv umělců)

Pohybová performance Anny Nowické, Aleksandry Osowicz a Weroniky Pelczyńské už v pondělí 14. prosince od 19 hodin, mimořádně na balkóně Světa techniky Ostrava.

Zvukově-pohybová performance tanečnic Anny, Aleksandry a Weroniky. Sny z jejich pobytu v Ostravě a Opavě budou přepsané do jazyka tance, dekonstruované, zasílené a dekontextualizováné s pomocí živého fotografování, nahrávání a živých projekcí. Kompoziční osou projektu Dream States, jehož název skrývá i ironickou narážku na (samozvanou) úlohu Spojených států po „11. září“, je posouvání perspektivy mezi performerem, svědkem a pozorovatelem. Tři performeři se chopí tří rolí a budou klást stejné otázky z různých pozic a prostřednictvím různých médií. Projekt si klade otázku po smyslu neustále se měnící skutečnosti, jeho cílem je rozkrýt perspektivy a zorientovat se v mnohosti a víceznačnosti.

Více informací naleznete na webu PLATO a na Facebooku.

Anna Nowicka, Aleksandra Osowicz a Weronika Pelczyńska: Dream States
Svět techniky Ostrava
pondělí 14. prosince od 19 hodin

vstupné: 30 Kč